Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Alta nieuws
Kijk in Alta Nieuws
Alles over:

Alta nieuws

maandag, 09 januari 2012

Wanneer de pinken insemineren?

Pinken worden voor de eerste keer tochtig tussen de 10 en 13 maanden. Na een succesvolle opfok kunnen ze vanaf 15 maanden geïnsemineerd worden, zodat ze voor een eerste keer kalven op een leeftijd van 24 maanden. Een goede richtlijn is dat het gewicht van de vaars na het kalven rond de 550 kilo moeten liggen.

Met de inseminatie kunnen veehouders beginnen als het dier een gewicht heeft van minimaal 375 kilo. Dit gewicht is de beste maatstaf voor het begin van de inseminatie, niet de leeftijd of de hoogtemaat van de pink. Het is namelijk belangrijk voor een optimale melkproductie dat de dieren een bepaald minimum gewicht hebben bij kalven. Met deze 375 kilo zou een HF-pink in theorie tussen 14 en 15 maanden oud zijn en ongeveer 1,32 meter kruishoogte hebben. Met de meetband is de borstomvang ongeveer 170 centimeter. Dit is natuurlijk een ideaal geschetst plaatje dat in de praktijk niet altijd opgaat. Veel jongvee bereikt niet het gewicht dat past bij hun leeftijd. Voedingsfouten en bijvoorbeeld slechte huisvesting zorgen voor een achterstand in ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd bij deze eerste keer kalven (afgekort de ALVA) ligt in Nederland op 26 maanden. Het streven moet zijn om de vaarzen gemiddeld op 24 maanden af te laten kalven. Naarmate vaarzen ouder worden dan 28 maanden bij de eerste keer afkalven neemt het percentage geboorteproblemen ook duidelijk toe.

 

 

 

Minder moeilijke geboortes

Om minder moeilijke geboortes te hebben bij de vaarzen is naast het gebruik van pinkenstieren het gebruik van gesekst sperma ook een prima optie. Het aantal geboortes van vrouwelijke kalveren zal aanzienlijk toenemen. Cijfers uit de praktijk wijzen uit dat de geboortes van vaarskalveren, met 6% moelijke geboorten, beduidend minder moeielijke geboortes geven dan bij stierkalveren, namelijk 15%. Gebruik van gesekst sperma bij vaarzen  resulteert in meer levend geboren kalveren, een goede start van de eerste lactatie en een betere vruchtbaarheid.

 


 Alta Genetics Netherlands
Alta Genetics Netherlands
Netherlands

Producten & Programma's