Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Veehouderij kennis
Basiskennis veehouderij
Alles over:

Veehouderij kennis

Hittestress heeft een negatieve invloed op de overdracht van antistoffen in en uit biest.

Het is alom bekend dat hittestress een negatieve invloed heeft op de melkproductie. Extreme warmte heeft ook een negatieve invloed op de productie van biest van goede kwaliteit bij hoogdrachtige dieren. Tevens heeft de warmte ook een negatieve invloed op de absorptie van de antistoffen uit de biest door het pasgeboren kalf.

Het is bij hoge temperaturen van groot belang om de omstandigheden optimaal te organiseren. Dit om een goede gezondheid van het kalf te garanderen en de risico's op ziektes en sterfte te verkleinen. De twee redenen die van invloed zijn op een succesvolle overdracht van antistoffen worden hieronder besproken.woensdag, 08 juli 2015

Wat schuilt achter de kosten van reproductie?

Omdat een succesvol reproductieplan een enorm financieel resultaat voor uw bedrijf kan opleveren, is het belangrijk te onthouden dat een slecht plan grote financiële gevolgen kan hebben voor uw winstgevendheid.

> Lees meer


Minder jongvee 03 december 2012 Melkveehouderij