Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Economie
Alles over:

Economie

donderdag, 13 september 2012

Gevolgen van groei voor financiële resultaten op melkveebedrijven in Nederland en EU

Nederlandse melkveebedrijven groeien vrijwel voortdurend in omvang. Het doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op hoe dat groeiproces verloopt in zowel Nederland als omringende EU-landen en wat de gevolgen van investeringen in groei zijn voor het bedrijfsresultaat. Met de bedoeling inzicht te krijgen in lessen voor toekomstige groeiers en in de ontwikkeling van de concurrentiepositie van melkveebedrijven in Nederland ten opzichte van die in andere EU-landen.dinsdag, 21 augustus 2012

Liquiditeitsplanning: een handvat voor het leiden van uw bedrijf

Het opstellen van een liquiditeitsplanning is voor de gemiddelde melkveehouder (nog) geen gemeengoed. Vanuit de adviespraktijk zien we echter wel een toenemend aantal ondernemers die zich hier op toeleggen, al dan niet op verzoek van de financierder.

De 'traditionele' tegenargumenten als 'het is morgen weer achterhaald en kloppen doet het nooit' en 'dat is alleen voor bedrijven die in de problemen zitten' worden langzaam verdreven. Het opstellen van een liquiditeits-prognose, wat uiteindelijk niet meer is dan het plaatsen van opbrengsten en kosten in een jaaroverzicht, geeft immers veel inzicht in de financiƫle bedrijfsvoering en maakt het plannen van (vervangings)investeringen makkelijker.

> Lees meer


donderdag, 19 juli 2012

Melkvee Barometer

De barometer melkvee toont de actuele ontwikkeling van prijzen, opbrengsten, toegerekende kosten en saldi in de melkveehouderij. De berekeningen zijn gebaseerd op een bedrijf van een gemiddelde omvang. Dat gemiddelde wordt jaarlijks aangepast en vervolgens voor alle gepresenteerde jaren toegepast.

> Lees meer