Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Melkveehouderij
Alles over:

Melkveehouderij

maandag, 16 juni 2014

Weiden bij robotmelken steeds gewoner; succesfactoren voor optimalisatie.

Robotmelken mét weidegang. Harde cijfers ontbreken; kenners schatten dat de helft tot tweederde van de bedrijven met een melkrobot weidegang toepast. Het automatisme waarmee boeren voorheen bij de komst van een robot kozen voor opstallen, is verdwenen. De focus ligt nu op het optimaliseren van beweidingssystemen voor robotmelkers.Melkveehouderij donderdag, 13 december 2012

Nieuwe versie Handboek Melkveehouderij online

Het Handboek Melkveehouderij is een onmisbaar digitaal naslagwerk voor melkveehouders en hun adviseurs. Het boek is gebaseerd op de actuele kennis en recente onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen UR Livestock Research. Het digitale handboek is voor iedereen gratis toegankelijk via de website www.handboekmelkveehouderij.nl


> Lees meer


maandag, 03 december 2012

Minder jongvee

Jongvee draagt bij aan de totale stikstofuitstoot van de veestapel op een melkveebedrijf. Na de opname van het rantsoen scheidt het dier overtollig stikstof uit via urine in de vorm van ureum. Ureum wordt op de vloer en in de mestkelder snel omgezet naar ammoniak. Jongvee is minder efficiënt in het vastleggen van stikstof dan melkvee. Legt melkvee ongeveer 75 procent van de opgenomen stikstof niet vast, bij jongvee is dat 85 tot 95 procent. Minder jongvee leidt daardoor tot minder stikstofuitscheiding.

> Lees meer