Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Marktprijzen
Voor actuele marktprijzen
Alles over:

Introductie

Hier vindt u de laatste marktontwikkelingen in de melkveehouderij op het gebied van uitbetaling van melk, opbrengst van nuchtere kalveren en veevoeding. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op BoerenBusiness en Melkvee.nl.

Het LEI houdt de agrarische prijzen bij in een databank. Hier kunt u over verschillende jaren de ontwikkeling van de prijzen bij houden. Klik hier om deze databank te raadplegen.

Bekijk op CME Group de ontwikkeling van de landbouwfutures op de termijnmarkt.

 

 

 

Marktprijzen

Melkprijs FrieslandCampina mei     36       Mengvoeders     20,12       Nuka     115      

Direct contact

Kantoor  Alta Nederland
Kantoor Alta Nederland info@altagenetics.nl
Alta Inseminatie Service
Alta Inseminatie Service Telefoon: 0800 - 4500 000

Zoek uw contactpersoon hier :
Alta Genetics