Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Producten & Programma's
Alta is meer dan een naam van een bedrijf, het is een statement voor kwaliteit.
Alles over:

Alta Stieraanbod

Stierenkaart, breed assortiment

Klik op de button om de nieuwe Alta stierenkaart te bekijken. Zoekt u uitgebreidere stier informatie? Kijk dan op de homepage bij "Stier zoeken".


 

ConceptPlus, bovengemiddelde bevruchting leidt tot meer drachtigheden

ConceptPlus is de benaming van Alta's stieren die bovengemiddeld scoren voor bevruchtend vermogen. Alta heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Dit heeft er toe geleid dat Alta nu een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen, oftewel de Fertility Leader is. De waarde van een drachtige koe is aanzienlijk. Daarom is het van belang dat wannneer u een koe insemineert, de kans zo groot mogelijk is dat zij drachtig wordt.


 

HealthPlus, voor probleemloze en gezonde koeien

Een gezonde veestapel is een belangrijke basis voor een goed bedrijfsresultaat. Met de huidige schaalvergroting zal gezondheid nog meer aandacht gaan krijgen. Immers het aantal koeien per bedrijf en per arbeidskracht stijgt vaak ook snel. De gezondheid van de veestapel wordt voor een groot gedeelte bepaald door huisvesting, voeding en gezondheidsmanagement. Echter ook via fokkerij is vooruitgang te boeken.


 

G-Star, versnelde genetische vooruitgang met jonge genomic stieren

Het G-Star programma geeft de mogelijkheid om genetische vooruitgang te versnellen binnen uw veestapel. Het gebruik van een een groep G-Stars stelt u in staat om in een korte tijd op een betrouwbare wijze genetische progressie te boeken.


 

FutureStar, goede bevruchting en gemakkelijke geboortes

Het FutureStar programma herbergt Alta's toekomstige fokstieren. Klanten kunnen dus al eerder gebruik maken van dit talent. De stieren die in aanmerking komen voor dit programma zijn 3 tot 4 jaar oud en genomics getest. Daarnaast is op basis van een groot aantal inseminaties vastgesteld of ze bovengemiddeld bevruchten op basis van werkelijk geconstateerde drachtigheden. Tevens is bekend of de nakomelingen gemakkelijk geboren worden. Al deze praktische informatie is afkomstig van de Advantage® bedrijven.


 

Gesekst Sperma

Alta511, gesekst sperma

De voordelen van het gebruik van Alta511 gesekst sperma zijn duidelijk. Meer vrouwelijke drachtigheden, veilige groei met eigen opgefokte vaarskalveren en minder moeilijke geboortes. Wereldwijd ervaren een groot aantal veehouders dagelijks deze voordelen. Van een groot aantal verschillende stieren is gesekst sperma beschikbaar voor een scherp tarief.


 

Inseminatie Service

Alta Inseminatie Service, sterk in de regio

Al meer dan 15 jaar verzorgt Alta de inseminatie op veel melkveebedrijven in Noord Oost Nederland. Twee maal daags zijn onze ervaren inseminatoren op pad om uw koeien op deskundige wijze drachtig te maken.


 

DHZ KI-cursus, leer zelf uw koeien insemineren

Na een gedegen cursus hebben veel van uw collega-veehouders de stap naar Doe Het Zelf KI genomen. Het maakt hen alerter op de vruchtbaarheid van de veestapel. Insemineren vraagt meer tijd dan gedacht, maar het zelf kunnen beoordelen van het geslachtsapparaat en de tochtverschijnselen leveren een plus op in uw reproductiemanagement.


 

Stikstofservice Vlaanderen, eigen service van Alta

Alta verzorgt in Vlaanderen een eigen stikstofservice. Vier keer per jaar komt uw vertegenwoordiger langs met de Alta bus om vloeibare stikstof bij te vullen. KI-materialen en sperma zijn eveneens direct leverbaar. Bezoeken worden steeds vooraf aangekondigd.


 

Paringsadvies

AltaGPS, haalt meer uit uw veestapel!

Het rendement van uw bedrijf wordt direct beïnvloed door de kwaliteit en samenstelling van uw veestapel. Onze fokkerij-experts zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veehouders bij het vaststellen en tot uitvoering brengen van hun fokkerijplan en strategie. Het paringsprogramma van Alta, AltaGPS, helpt u met een minimale hoeveelheid jongvee het maximale uit uw veestapel te halen. U bespaart vandaag, terwijl u waarde creëert voor de toekomst.


 

Genen-onderzoek, bepaal aan de hand van DNA de potentie van uw dieren

Sinds kort kunt u bij ons ook terecht voor genen-onderzoek. Via onderzoek van haren van uw dieren wordt het DNA geanalyseerd en krijgt u inzicht in de fokwaarden van uw dieren. Naast het maken van de juiste selectie van uw jongvee kunt u hiermee o.a. ook vaststellen welke van uw dieren het A2A2 gen dragen.


 

Partner Programma

Alta Advantage, bereik uw fokdoel sneller door maximale genetische vooruitgang

Alta Advantage is een groep van 1000 vooruitstrevende melkveehouders wereldwijd, die gebruik maakt van de voordelen van het Alta Advantage programma.


 

Tochtdetectie

Alta CowWatch; nauwkeurige tochtdetectie met gezondheid monitoring

Alta biedt een compleet, nauwkeurig en stabiel system voor betrouwbare tochtdetectie. Naast het signaleren van tocht is het systeem ook in te zetten voor het monitoren van de gezondheid van uw veestapel.


 

Trainingen

AltaU Dairy Manager School

The multi-faceted Dairy Manager School is geared to help participants learn, identify and access unrealized profit potential in all operational phases of the dairies they manage.


 

Vruchtbaarheidsmanagement

AltaPreg, geeft prioriteit aan vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is de sleutel tot succes. Drachtige koeien zorgen voor een continue melkproductie. Belangrijk is dan ook om tochtigheid om te zetten naar dracht. Om een zo hoog mogelijk drachtpercentage te realiseren is (actuele) kennis over vruchtbaarheid van belang. Weten welke factoren van invloed zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te realiseren.


 

x Overige Producten x

Bedrijfsbord, vergroot de uitstraling, naamsbekendheid en vindbaarheid van uw bedrijf

Vergroot de uitstraling, naamsbekendheid en vindbaarheid van uw bedrijf met een Alta bedrijfsbord. Alta biedt keuze uit verschillende bedrijfsborden, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen foto op het bedrijfsbord laten plaatsen. Download de verschillende opties!


 

Gunwarmer, verbeter uw inseminatieresultaat door minimale temperatuurschommelingen

Betere conceptieresultaten met de gunwarmer. Om meer drachtigheden te scoren, is het belangrijk om met goed bevruchtend sperma te insemineren. Alta's ConceptPlus stieren scoren een 3% hogere bevruchting. Daarnaast moeten alle facetten optimaal zijn rondom het insemineren. Een belangrijk facet is een stabiele temperatuur van de inseminatiepistolet met het ontdooide rietje sperma. Zeker bij meerdere opeenvolgende inseminaties zien we variatie van de temperatuur. Om dit te voorkomen heeft Alta sinds 2009 een gunwarmer / pistoletwarmer beschikbaar. Van vele veehouders ontvangen wij positieve reacties over het gebruik en het resultaat van de gunwarmer


 

Kalverbodywarmer, verlaagt sterfte van pasgeboren kalveren

Iedereen is het er over eens dat voor een goede jongveeopfok frisse lucht erg belangrijk is. Alleen bij koude winterse omstandigheden kunnen jonge kalveren daar minder goed tegen. Het kost hen dan moeite hun lichaam op temperatuur te houden, wat extra energie kost en ten koste gaat van de groei. In het slechtste geval worden kalveren daardoor minder actief met alle gevolgen van dien. Een simpel en effectief middel daartegen is: de kalverbodywarmer.


 

Direct contact

Kantoor  Alta Nederland
Kantoor Alta Nederland info@altagenetics.nl
Alta Inseminatie Service
Alta Inseminatie Service Telefoon: 0800 - 4500 000

Zoek uw contactpersoon hier :
Alta Genetics

Producten & Programma's