Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Alta Stieraanbod
Alles over:

Stierenkaart, breed assortiment

Klik op de button om de nieuwe Alta stierenkaart te bekijken. Zoekt u uitgebreidere stier informatie? Kijk dan op de homepage bij "Stier zoeken".


ConceptPlus, bovengemiddelde bevruchting leidt tot meer drachtigheden

ConceptPlus is de benaming van Alta's stieren die bovengemiddeld scoren voor bevruchtend vermogen. Alta heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Dit heeft er toe geleid dat Alta nu een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen, oftewel de Fertility Leader is. De waarde van een drachtige koe is aanzienlijk. Daarom is het van belang dat wannneer u een koe insemineert, de kans zo groot mogelijk is dat zij drachtig wordt.


HealthPlus, voor probleemloze en gezonde koeien

Een gezonde veestapel is een belangrijke basis voor een goed bedrijfsresultaat. Met de huidige schaalvergroting zal gezondheid nog meer aandacht gaan krijgen. Immers het aantal koeien per bedrijf en per arbeidskracht stijgt vaak ook snel. De gezondheid van de veestapel wordt voor een groot gedeelte bepaald door huisvesting, voeding en gezondheidsmanagement. Echter ook via fokkerij is vooruitgang te boeken.


G-Star, versnelde genetische vooruitgang met jonge genomic stieren

Het G-Star programma geeft de mogelijkheid om genetische vooruitgang te versnellen binnen uw veestapel. Het gebruik van een een groep G-Stars stelt u in staat om in een korte tijd op een betrouwbare wijze genetische progressie te boeken.


FutureStar, goede bevruchting en gemakkelijke geboortes

Het FutureStar programma herbergt Alta's toekomstige fokstieren. Klanten kunnen dus al eerder gebruik maken van dit talent. De stieren die in aanmerking komen voor dit programma zijn 3 tot 4 jaar oud en genomics getest. Daarnaast is op basis van een groot aantal inseminaties vastgesteld of ze bovengemiddeld bevruchten op basis van werkelijk geconstateerde drachtigheden. Tevens is bekend of de nakomelingen gemakkelijk geboren worden. Al deze praktische informatie is afkomstig van de Advantage® bedrijven.


Direct contact

Kantoor  Alta Nederland
Kantoor Alta Nederland info@altagenetics.nl
Alta Inseminatie Service
Alta Inseminatie Service Telefoon: 0800 - 4500 000

Zoek uw contactpersoon hier :
Alta Genetics