Alta Genetics

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Alta Stieraanbod
Alles over:

ConceptPlus, bovengemiddelde bevruchting leidt tot meer drachtigheden

ConceptPlus is de benaming van Alta's stieren die bovengemiddeld scoren voor bevruchtend vermogen. Alta heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Dit heeft er toe geleid dat Alta nu een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen, oftewel de Fertility Leader is. De waarde van een drachtige koe is aanzienlijk. Daarom is het van belang dat wannneer u een koe insemineert, de kans zo groot mogelijk is dat zij drachtig wordt.Stieren die 3% boven het gemiddelde bevruchten worden gekenmerkt met het ConceptPlus logo. De bevruchtende kwaliteiten van deze stieren worden gemeten en gevolgd op Alta’s Advantage ® bedrijven. Deze resultaten worden gebaseerd op werkelijk geconstateerde dracht. Dit is een wezenlijk verschil met de wijze hoe het bevruchtend vermogen in Nederland wordt bepaald, namelijk op het Non return cijfer op 56 dagen. Bij dit cijfer wordt ervan uit gegaan dat een koe drachtig is, wanneer zij na 56 dagen niet meer aangeboden wordt voor inseminatie. Maar is dit dan ook werkelijk zo?

Alta-stieren met een gerealiseerd Non return cijfer van +2 of hoger worden ook aangemerkt als ConceptPlus.

Wat zijn de voordelen voor u van het gebruik van stieren met een boven gemiddelde bevruchting?

  • 3% meer drachtigheden geeft meer kalveren
  • Meer eigen vervanging beschikbaar
  • Kortere TussenKalfTijd
  • Hogere dagproductie van de veestapel
  • Meer melkopbrengst en meer rendement
  • Minder rietjes sperma nodig
  • Minder inseminaties en minder arbeid
  • Arbeidsvreugde

Bekijk hier onze stierenkaart waar in de linker kolom de ConceptPlus stieren vermeld zijn

 Direct contact

Kantoor  Alta Nederland
Kantoor Alta Nederland info@altagenetics.nl
Alta Inseminatie Service
Alta Inseminatie Service Telefoon: 0800 - 4500 000

Zoek uw contactpersoon hier :
Alta Genetics