Alta Genetics

Tworzyć wartość, Budować zaufanie, Dostarczać rezultaty

Polityka prywatności
Więcej:

Polityka prywatnosci

Dane osobowe udostepnionych uzytkowników sa przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególnosci w zgodzie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.).

Alta Polska Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie uzycza zgromadzonych danych osobowych uzytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom bez wyraznej zgody lub na zyczenie uzytkownika, lub gdy wymagaja tego obowiazujace przepisy prawa.